Back to top

Regulament oficial campanie „Investiție cu Chirie Garantată 1 AN” în Boreal Plus Constanța

 „Investiție cu Chirie Garantată 1 AN”

 

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în București, Sectorul 1, Drumul Pădurea Mogoșoaia, Nr. 31-41, cod poștal 014043, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7228/2018, având cod fiscal RO1553483 și cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni, reprezentată prin Dl. Constantin Sebeșanu, în calitate de Director General și Dl. Sorin Apostol, în calitate de Administrator, numită în prezentul regulament “Organizator/IMPACT”,

Și

SPATZIOO MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, str. Drumul Pădurea Neagră nr. 56, corp A și B, parter, lot 1, bl. 04, ap. 1-3, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40120/2019, CUI 18709383, reprezentată legal prin Sorin Apostol şi Ioana Cristea – Administratori, numită în prezentul regulament “Organizator/ SPATZIOO”,

 

Au decis să organizeze o campanie de marketing și vânzari începând cu data de 21 martie 2023, până la data de 31 decembrie 2023, prin care organizatorul garantează un venit lunar pentru cei care achiziționează apartamente finalizate destinate închirierii în ansamblul Boreal Plus din Constanța, un proiect imobiliar constând în 5 imobile de locuințe colective (341 apartamente), cu regim de înălțime: P+11E+etaj tehnic, P+8E+etaj tehnic, locuri de parcare și clădirea Parcaj, cu regim de înălțime S+P+4E, dezvoltat pe terenul situat în municipiul Constanța Str. Amsterdam nr. 5, județul Constanța, în baza Autorizației de construire nr. 1201/02.09.2020, și a Procesului verbal de recepție nr. 519/08.09.2022, ambele eliberate de Primăria Municipiului Constanța.

După semnarea contractului de vânzare-cumpărare cu Organizatorul IMPACT pentru un apartament/ mai multe apartamente din proiectul Boreal Plus, descris mai sus, dintre cele participante la campanie, împreună cu un loc de parcare aferent fiecărui apartament, Cumpărătorul semnează alte trei contracte:

 • Un contract pentru mobilarea și utilarea apartamentului/apartamentelor de către IMPACT în bugetele agreate cu proprietarul. Durata mobilării asumata prin contract este de 60 de zile de la data semănării acestuia. Costul mobilării și utilării este suportat integral de către Cumpărătorul- Proprietar al imobilului/ imobilelor.
 • Un contract de închiriere cu SPATZIOO Management SRL în calitate de chiriaș, care prevede că Organizatorul SPATZIOO închiriază proprietatea de la Cumpărător, cu drept de sub-închiriere și cu obligația că SPATZIOO să promoveze, închirieze și administreze proprietățile și să plătească lunar proprietarului valoarea chiriei nete stabilite în contract, timp de un an începând cu luna următoare finalizării mobilării și utilării apartamentului/apartamentelor. Sumele vor fi virate de către SPATZIOO către proprietar, indiferent dacă apartamentul este sau nu închiriat.
 • Un contract de property management, pentru administrarea proprietății/ proprietăților cu Organizatorul SPATZIOO Management SRL pentru prestarea de servicii precum: legătura cu chiriașul final, rezolvarea solicitărilor legate de intervenţii/programare intervenţii tehnice în apartamente, urmărirea plății de către chiriaș a utilităților și cheltuielilor de întreținere/ mentenanță, informare cu privire la plăţile restante şi notificări în vederea efectuării plăţilor, consultanţă şi suport proprietari și chiriaşi, urmărirea ca proprietatea să fie exploatată în condiții optime.

Intră în această campanie 28 de apartamente finalizate cu 1, 2 si 3 camere din ansamblul Boreal Plus din Str. Amsterdam Nr. 5 Constanta, conform Anexei 1 atasate la prezentul regulament.

Chiria netă este definită ca diferența dintre valoarea chiriei garantate stabilită în contractul de închiriere, și taxa de administrare a proprietății/ property management calculată ca procent de 8% (redusă de la 10%) din valoarea chiriei garantate.

După semnarea unui contract de vânzare – cumpărare (CVC) pentru orice tip de unitate locativă dintre cele mentionate, împreună cu un loc de parcare, în cadrul ansamblului Boreal Plus Constanța, până la data de 31 decembrie 2023, valoarea chiriei nete va fi achitată lunar, timp de un an de zile începând cu luna urmatoare finalizării mobilării și utilării apartamentului/ apartamentelor, direct către Proprietarul apartamentului.

Chiria se stabilește la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare, în funcție de fiecare tip de apartament. Suma care se vă plăti Proprietarului în fiecare lună este comparabila cu chiria de pe piață și vă fi stipulată încă de la început în contractul de închiriere a proprietății, minus 8% +TVA din valoarea acesteia (în loc de standard 10% +TVA) taxa de proprety management/ pentru administrarea proprietății respective. Valoarea standard a acestei taxe este de 10% din valoarea chiriei, însă apartamentele care intra în campania cu Chiria Garantată, beneficiază de un discount de 20%.

Costurile specifice deținerii unei proprietăți (închiriate): impozitele pe proprietate, impozitele pe venituri proveninte din închiriere, cheltuieli capitale pentru diferite defecțiuni în apartament care pot să apară fară că acestea să poată fi imputabile chiriașului (ex. defecțiunile apărute la instalații) cad în sarcina proprietarului.

Cheltuielile aferente utilităților/ costurile lunare ale consumurilor de utilități individuale (apă, energie electrică, gaz, etc – după caz) și Cheltuielile de întreținere/ mentenanță și consumuri pe spațiile comune privind administrarea complexului rezidențial din care face parte proprietatea, se vor achita de către chiriaș.

 

Campania  „Investiție cu Chirie Garantată 1 AN” se desfășoară după următorul regulament:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizată de către:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în București, Sectorul 1, Drumul Pădurea Mogoșoaia, Nr. 31-41, cod poștal 014043, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7228/2018, având cod fiscal RO1553483 și cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni, reprezentată prin Dl. Constantin Sebeșanu, în calitate de Director General și Dl. Sorin Apostol, în calitate de Administrator, numită în prezentul regulament “Organizator/IMPACT”,

Și de către:

SPATZIOO MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, str. Drumul Pădurea Neagră nr. 56, corp A și B, parter, lot 1, bl. 04, ap. 1-3, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40120/2019, CUI 18709383, reprezentată legal prin Sorin Apostol şi Ioana Cristea – Administratori, numită în prezentul regulament “Organizator/ SPATZIOO”.

Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afișat pe site-ul https://boreal-plus.ro/category/regulament-ro/

SECTIUNEA 2. PARTICIPANȚII

La campania  „Investiție cu Chirie Garantată 1 AN” poate participa orice persoana fizică cu vârsta peste 18 ani sau orice persoană juridică ce îndeplinește în mod cumulativ următoarele 3 condiții:

 • Încheie un contract de vânzare-cumpărare (CVC) cu achitarea integrală a prețului, pentru una sau mai multe dintre cele 28 de unități locative menționate ca făcând parte din campanie și pentru locul de parcare aferent fiecaruia, indiferent de modalitatea de plată (surse proprii sau credit bancar), până la data de 31 decembrie 2023.
 • Semnează un contract de mobilare și utilare a imobilelor ce fac obiectul CVC, cu IMPACT SA
 • Semnează un contract de închiriere și unul de administrare a imobilelor ce fac obiectul CVC, cu Spatzioo Management S.R.L.

Un participant se identifică prin nume, prenume și contractul încheiat în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice prin denumirea firmei, CUI, reprezentant legal și contractele încheiate.

Fiecare participant poate alege orice tip de unitate locativă dintre cele 28 menționate ca făcând parte din campania  „Investiție cu Chirie Garantată 1 an”, în funcție de disponibilitățile de la data semnării CVC.

Lista cu imobilele participante în campanie este disponibilă și în cadrul biroului de vânzări Boreal Plus, Str. Brest, Nr. 2, Vila AA06, Constanta, Jud. Constanța. Lista imobilelor se va actualiza pe măsura contractării acestora.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 21 martie31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Campania va fi comunicată public pe site-ul oficial al proiectului Boreal Plus www.boreal-plus.ro și prin campanii de marketing online, radio, tv, presa, etc.

Campania este organizată și se desfășoară la biroul de vânzări al proiectului Boreal Plus Constanța, din Strada Brest, Nr. 2, Vila AA06, Constanța 900002.

 

SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI  „Investiție cu Chirie Garantată 1 AN”

Impact Developer & Contractor le oferă Cumpărătorilor ce semnează un contract de vânzare-cumpărare (CVC), conform drafturilor de contracte pe care Cumpărătorii le-au luat la cunoștință, cu achitarea integrală a prețului, pentru unul sau mai multe imobile din Boreal Plus (Constanța) dintre cele menționate în Anexa 1 (apartament plus parcare), posibilitatea de participa la campania Chirie Garantată 1 An.

Valoarea chiriei nete lunare este stabilită prin contractul de închiriere a proprietății, pe fiecare tip de unitate locativă și va fi achitată de către SPATZIOO MANAGEMENT SRL, direct către proprietarul acesteia, începând cu luna următoare finalizării mobilării și utilării apartamentului/ apartamentelor .

Pașii de urmat/ acțiunile din cadrul campaniei Chirie Garantată 1 AN:

 1. Cumpărătorul semnează un contract de vânzare – cumpărare(CV) pentru unul sau mai multe apartamente din lista celor mentionate în Anexa 1, plus un loc de parcare aferent fiecarui imobil.
 2. În aceeași zi, cumparatorul semnează contractul de mobilare și utilare cu IMPACT – în bugetele agreate de cumpărator cu IMPACT, cu termen de mobilare: 60 de zile.
 3. După semnarea CVC, SPATZIOO Management se ocupă de promovarea pentru sub-închirierea proprietății, având la dispoziție cele 60 de zile necesare mobilarii, pentru a identifica chiriaș. După 10 zile lucratoare de la data finalizarii mobilarii, indiferent dacă a găsit sau nu chiriaș, Spatzioo Management va plăti Cumpărătorului – Proprietar contravaloarea chiriei nete, în fiecare lună, timp de 12 luni.
 4. La finalizarea utilării și mobilării proprietății/ proprietăților, Cumpărătorul-Propietar semnează cu IMPACT un proces verbal de mobilare.
 5. În termen de maximum 5 zile lucratoare de la data procesului verbal de mobilare, Cumpărătorul-Proprietar semnează contractul de închiriere a proprietății – cu firma SPATZIOO Management în calitate de chiriaș, prin care se stabilește contra-valoarea chiriei și termenele de plată.
 6. În termen de maximum 5 zile lucratoare de la data procesului verbal de mobilare, Cumpărătorul-Proprietar al imobilului/ imobilelor semnează contractul pentru property management-servicii de administrare a proprietății/ proprietăților cu SPATZIOO Management.
 7. După semnarea procesului verbal de mobilare și a celor două contracte (de închiriere și property management) cu proprietarul, SPATZIOO Management va plati lunar Proprietarului chiria neta stabilita prin contract, timp de 12 luni.
 8. Chiria curge din luna urmatoare finalizării mobilării și utilării apartamentului/ apartamentelor, din a 10-a zi lucratoare de la data procesului verbal de mobilare sau de la data semnării contractului de închiriere, oricare dintre condiții intervine ultima.

Proprietarul nu are dreptul sa locuiască în apartament sau să închirieze separat apartamentul/ apartamentele care intră în aceasta campanie, în sens contrar Organizatorul își rezervă dreptul de a-l exclude definitiv din campanie și de a înceta plata chiriei lunare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri oricând această campanie, înainte de data expirării acesteia, stipulată în secțiunea 3, fără a fi afectate contractele deja semnate și obligațiile părților care decurg din acestea.

 

SECTIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În vederea participării la campanie, Impact Developer & Contractor va prelucra numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Temeiul prelucrării acestor date este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR.

În cazul în care va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal printr-un împuternicit, Impact Developer & Contractor va încheia cu acesta un contract în conformitate cu art. 28 din GDPR.

Tuturor participanților la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679, după cum urmează:

– dreptul de acces, în baza căruia participanții pot solicita, gratuit, confirmarea daca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc. De asemenea, Participanții pot solicita o copie a datelor pe care le prelucrează Organizatorul. Cererile trebuie să cuprindă informații relevante pentru a putea identifica participanții în baza de date.

– dreptul la rectificare, pe care participanții îl pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informațiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanți. Participanții pot formula o astfel de cerere atunci când observa că datele acestora sunt incomplete sau inexacte;

– dreptul la restricționarea prelucrării, care poate fi exercitat atunci când se contestă exactitatea datelor, se consideră că prelucrarea este ilegala sau se opune ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, Organizatorul va putea în continuare să stocheze datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul participanților, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;

– dreptul la portabilitate, pe care îl pot exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul participantului sau contractul și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă sunt îndeplinite condițiile, aceștia pot transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care și-l doresc;

– dreptul de a se opune prelucrării datelor în scop de marketing. Participantul poate să își exercite acest drept în orice moment, iar Organizatorul îi vă garanta că datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii să fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing;

– dreptul la ștergere, în baza căruia Organizatorul are obligația să șteargă datele personale pe care le prelucrează despre participant. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când se formulează o cerere de ștergere, Participanții sunt rugați să aibă în vedere că ștergerea datelor poate fi un proces complex.

Dacă doriți să contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul operatorului IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, o puteți face la adresa de e-mail dpo@imapctsa.ro.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-au fost soluționate cererile, vă puteți adresa oricând Autorității de supraveghere pe www.dataprotection.ro.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Organizatorii se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților. Participanții sunt de acord că datele personale să fie utilizate de către Organizatori pentru acțiuni promoționale viitoare, fară alte obligații sau plăți.

SECTIUNEA 6. DISPOZIȚII FINALE

Prin participarea la aceasta campanie, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei, fară o notificare prealabilă.

Organizatorii își rezerva dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Campania.

În cazul în care se observa anumite tentative de încălcare a prevederilor Regulamentului, Organizatorii pot refuza plata chiriei stabilite prin contract și dispune încetarea contractelor de administrare și închiriere. Organizatorii își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorii nu-și asumă niciun neajuns creat de întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet, de furnizarea greșită a adresei de e-mail, de neacceptarea condițiilor de comunicare comercială sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens. Eventualele neînțelegeri apărute intre Organizatorii campaniei și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

Regulamentul campaniei  „Investiție cu Chirie Garantată 1 AN” este afișat și disponibil pe site-ul www.boreal-plus.ro pe toată perioada de desfașurare a campaniei.

Anexa 1 la prezentul Regulament – Lista apartamentelor participante la campanie – este afișata și disponibilă pe site pe toată perioada de desfașurare a campaniei, aici.