Back to top

Regulament CAMPANIE PACHET APARTAMENT ȘI PARCARE BOREAL PLUS pentru primii 25 de cumpărători

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172 – 176, Bucuresti, Sector 1, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, CIF RO1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7228/2018, cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni, reprezentata prin Director General, Sorin Apostol si Director Financiar, Giani Iulian Kacic, în calitate de Administratori, numită în prezentul regulament, “Organizatorul” a decis să organizeze o campanie în perioada 1 Februarie 2021 – 31 Martie 2021, în cadrul căreia clienții care semnează o promisiune bilaterală de vânzare pentru un apartament studio, apartament cu 2 camere sau apartament cu 3 camere în cadrul ansamblului rezidențial din Constanța Boreal Plus, primesc în prețul apartamentului o parcare.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizată de către:

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172 – 176, Bucuresti, Sector 1, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, Etaj 1, CIF RO1553483 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7228/2018, cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni, reprezentata prin Director General, Sorin Apostol si Director Financiar, Giani Iulian Kacic

Participantii la promoție sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil tuturor clienților, afișat pe site-ul Boreal-plus.ro

 Regulament CAMPANIE PACHET APARTAMENT ȘI PARCARE BOREAL PLUS pentru primii 25 de cumpărători (boreal-plus.ro)

SECTIUNEA 2. PARTICIPANȚII

La aceasta campanie poate participa orice persoană care semnează o promisiune bilaterală de vânzare pentru pentru un apartament de tip studio, apartament cu 2 camere sau apartament cu 3 camere cadrul ansamblului Boreal Plus în intervalul 1 Februarie 2021 – 31 Martie 2021.

Campania nu se aplică celor care au semnat deja un contract de rezervare până la data prezentului regulament.

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 01.02.2021 – 31.03.2021, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania este organizată și se desfășoară offline, prin mesaje publicitare expuse în oraș și online, precum și în cadrul ansamblului Boreal Plus, situat în Strada Brest, Nr. Lot AA06, Constanța 900002.

 SECȚIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI ȘI VALOAREA PROMOȚIEI

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.  aloca 25 de parcări – unități alese, disponibile mai jos, la încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare având ca obiect un vânzarea unui total de 25 de apartamente, de tip studio, apartament cu 2 camere și apartament cu 3 camere în cadrul ansamblului Boreal Plus, situat la adresa Strada Brest, Nr. Lot AA06, Constanța 900002, până la data de 31 martie 2021, oricărei persoane care îndeplinește condițiile mentionate la Secțiunea 2.

Se precizează următoarele:

 În campanie sunt disponibile 25 de parcări, la alegere dintr-o listă precisă, exact în ordinea din această listă.

Nr crt. pe harta
Adresa pe harta
Tip Cod
1 14 Neacoperita PN_014
2 15 Neacoperita PN_015
3 16 Neacoperita PN_016
4 17 Neacoperita PN_017
5 18 Neacoperita PN_018
6 37 Neacoperita PN_037
7 38 Neacoperita PN_038
8 39 Neacoperita PN_039
9 40 Neacoperita PN_040
10 41 Neacoperita PN_041
11 62 Neacoperita PN_062
12 63 Neacoperita PN_063
13 64 Neacoperita PN_064
14 65 Neacoperita PN_065
15 66 Neacoperita PN_066
16 83 Neacoperita PN_083
17 84 Neacoperita PN_084
18 85 Neacoperita PN_085
19 86 Neacoperita PN_086
20 87 Neacoperita PN_087
21 258 Etajata PI_258
22 259 Etajata PI_259
23 260 Etajata PI_260
24 261 Etajata PI_261
25 262 Etajata PI_262
 • Parcările disponibile sunt supraterane și etajate.
 • Campania este valabilă exclusiv pentru orice tip de apartament din prima fază de construire – respectiv blocurile XA, XB, M din ansamblul Boreal Plus.
 • La semnarea promisiunii bilaterale de vânzare, valoarea de vânzare a parcării (respectiv 4500 Euro + TVA, 6500 Euro + TVA) se va scădea din prețul apartamentului.
 • Această promoție nu poate fi cumulată cu nicio altă ofertă specială sau promoție desfășurată în paralel de către Organizator pentru același apartament.
 • Selecția și alocarea celor 25 de parcări este realizată de către Organizator.
 • În cazul în care un participant achiziționează mai multe apartamente de orice tip în perioada de desfășurare a campaniei, acesta primește câte o parcare pentru fiecare apartament achiziționat.
 • În cazul în care participantul nu semnează contractul de vânzare cumpărare, nu va beneficia de parcarea al cărui preț este inclus în prețul apartamentului.
 • Campania este valabilă doar în perioada 01.31.2021, ora 00:00 – 31.03.2021, ora 23:59.

 Modalitatea de desfășurare:

 1. Clientul ia la cunoștință despre desfășurarea campaniei, offline, online sau din cadrul ansamblului Boreal Plus / biroul de vânzări Boreal Plus.
 2. Se programează o vizionare pentru alegerea apartamentului,
 3. Se programează la biroul notarial data și ora semnării promisiunii,
 4. Se semnează promisiunea bilaterală de vânzare având ca obiect apartamentul și parcarea.

Programările la biroul notarial vor fi numerotate de la 1 la 25 (“număr de ordine”), în ordinea cronologică a datei și orei stabilite pentru semnarea promisiunii. Lista va fi gestionată de către Organizator.

Faptul neprezentării la semnare se consideră dezinteres, iar clientul va fi descalificat pentru acea programare. În cazul în care se revine cu o nouă solicitare, se va primi următorul numărul de ordine disponibil.

Parcarea este atribuită odată cu semnarea PVC-ului, dar va fi recepționată odată cu semnarea contractului de vânzare – cumpărare.

SECTIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În vederea participării în promoție, S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.  va prelucra numele, prenumele participanților, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Temeiul prelucrării acestor date este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR.

În cazul în care va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal printr-un împuternicit, S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. va încheia cu acesta un contract în conformitate cu art. 28 din GDPR.

Tuturor participanților la promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679, după cum urmează:

–           dreptul de acces, în baza căruia participanții pot solicita, gratuit, confirmarea dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc. De asemenea, Participanții pot solicita o copie a datelor pe care le prelucrează Organizatorul. Cererile trebuie să cuprindă informații relevante pentru a putea identifica participanții în baza de date.

–           dreptul la rectificare, pe care participanții îl pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informațiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanți. Participanții pot formula o astfel de cerere atunci când observă ca datele acestora sunt incomplete sau inexacte;

–           dreptul la restricționarea prelucrării, care poate fi exercitat atunci când se contestă exactitatea datelor, se consideră că prelucrarea este ilegală sau se opune ștergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, Organizatorul va putea în continuare să stocheze datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul participanților, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;

–           dreptul la portabilitate, pe care îl pot exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul participantului sau contractul și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă sunt îndeplinite condițiile, aceștia pot transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care și-l doresc;

–           dreptul de a se opune prelucrării datelor în scop de marketing. Participantul poate să își exercite acest drept în orice moment, iar Organizatorul îi va garanta că datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii să fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing;

–           dreptul la ștergere, în baza căruia Organizatorul are obligația să șteargă datele personale pe care le prelucrează despre participant. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când se formulează o cerere de ștergere, Participanții sunt rugați să aibă în vedere că ștergerea datelor poate fi un proces complex.

–           în cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-au fost soluționate cererile, vă puteți adresa oricând Autorității de supraveghere pe www.dataprotection.ro.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

În cazul în care Organizatorul este obligat să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, acesta va prelucra datele cu caracter personal și în acest scop.

SECȚIUNEA 6. DISPOZIȚII FINALE

Prin participarea la această campanie, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei, fără o notificare prealabilă.

Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Eventualele neînțelegeri  apărute între Organizatorii campaniei și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Regulamentul campaniei este afișat și disponibil pe site-ul:

Regulament CAMPANIE PACHET APARTAMENT ȘI PARCARE BOREAL PLUS pentru primii 25 de cumpărători (boreal-plus.ro)