Back to top

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE „RECOMANDA SI CASTIGA”

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMPACT), cu sediul în municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoaia, Nr. 31-41, cod postal 014043, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7228/2018, avand cod fiscal RO1553483 si cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni,  reprezentata prin Dl. Constantin Sebesanu, in calitate de Director General si Dl. Sorin Apostol, in calitate de Administrator, numita in prezentul regulament “Organizatorul”,

A decis sa organizeze o campanie incepand cu data de 01.11.2023, pana la data de 15.12.2023, prin care primele 20 de persoane fizice care locuiesc si/sau detin o locuinta in cartierul Boreal sau Boreal Plus din Constanta, dezvoltate de IMPACT si recomanda cunoscutilor proiectul Boreal Plus din Constanta primesc un premiu astfel:

  • 2.500 de lei pentru prima recomandare concretizata intr-un contract de Vanzare-Cumparare si
  • 5.000 de lei pentru a doua recomandare concretizata intr-un contract de Vanzare- Cumparare,

la semnarea contractului de Vanzare-Cumparare pentru orice tip de casa sau apartament + loc de parcare, in cadrul ansamblului Boreal Plus din Constanta dezvoltat de Organizator, pana la data de 15.12.2023.

Valoarea premiului va fi achitata de IMPACT in contul persoanei fizice care a recomandat,  dupa semnarea contractului final de Vanzare-Cumparare si achitarea pretului pentru o casa sau un apartament + loc de parcare, din ansamblul Boreal Plus, in maximum 30 de zile.

Boreal, situat in strada Brest nr. 2, loc. Constanta, jud. Constanta este primul ansamblu rezidential de case din Constanta, dezvoltat de IMPACT dupa 1990.

Boreal Plus, situat in str. Amsterdam nr. 5, loc. Constanta, jud. Constanta, este un nou ansamblu de case si apartamente, construit de IMPACT, dezvoltator cu 32 de ani de experienta.

Valoarea cumulata a tuturor premiilor acordate nu poate depasi 150.000 Lei. Daca se atinge aceasta suma, se face actualizarea online a regulamentului cu aceasta informatie.

Campania se desfasoara dupa urmatorul regulament:

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

            Campania este organizata de catre:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoaia, Nr. 31-41, cod postal 014043, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7228/2018, avand cod fiscal RO1553483 si cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni,  reprezentata prin Dl. Constantin Sebesanu, in calitate de Director General si Dl. Sorin Apostol, in calitate de Administrator, numita in prezentul regulament “Organizatorul”,

Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, afisat pe site-ul https://boreal-plus.ro/blog/

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele cerinte:

  • Are domiciliul in ansamblul Boreal sau Boreal Plus din Constanta sau este proprietarul unei locuinte in unul dintre aceste ansambluri rezidentiale.
  • Recomanda reprezentantilor IMPACT persoane interesate sa achizitioneze o locuinta. Prin recomandare se intelege sa transmita un email sau sa completeze un formular la biroul de vanzari prin care ofera datele de contact ale persoanelor interesate (nume complet si numar de telefon) dupa ce a obtinut acordul acestora. De asemenea, Participantul se asigura ca persoana recomandata nu este deja in contact cu reprezentantii IMPACT pentru achizitia unei locuinte in ansamblul Boreal Plus.

Un Participant se identifica prin nume, prenume, telefon, email si adresa de domiciliu sau contractul de proprietate al unei locuinte in Boreal sau Boreal Plus.

Persoana recomandata poate alege orice tip de unitate locativa din Boreal Plus, in functie de disponibilitatile de la data semnarii contractului.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 01.11.2023 – 15.12.2023, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania va fi comunicata catre locuitorii/proprietarii din ansamblul Boreal/Boreal Plus din Constanta, prin scrisoare dedicata si/sau email si/sau telefon.

 SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI SI VALOAREA PREMIULUI

In perioada 1 noiembrie – 15 decembrie 2023 Impact Developer & Contractor ofera primilor 20 de locuitori si/sau proprietari din ansamblul Boreal/Boreal Plus din Constanta care fac o recomandare ce se concretizeaza intr-un contract de Vanzare-Cumparare a unei locuinte (casa sau apartament + loc de parcare), in ansamblul Boreal Plus, in perioada mentionata, un premiu de:

  • 2.500 de lei pentru prima recomandare concretizata intr-un contract de Vanzare-Cumparare in perioada specificata
  • 5.000 de lei pentru a doua recomandare concretizata intr-un Contract de Vanzare- Cumparare in perioada specificata.

Premiul va fi achitat de catre IMPACT in contul bancar al Participantului in maximum 30 de zile de la data incheierii procesului verbal care atesta indeplinirea obligatiei, semnat de Impact si persoana care a facut recomandarea. Procesul verbal se incheie imediat dupa semnarea contractului de Vanzare-Cumparare de catre persoana recomandata. Procesul verbal va contine datele de identificare ale Participantului (nume, prenume, adresa, serie si numar CI, cont bancar pentru efectuarea platii, banca, telefon, adresa de email, dovada dreptului de proprietate asupra unei locuinte din ansamblul Boreal/Boreal Plus), datele de identificare ale persoanei recomandate (cumparatorului), codul casei/apartamentului achizitionat, codul parcarii achizitionate si numarul contractului de Vanzare-Cumparare.

Recomandarea se face fie prin transmiterea unui email sau completarea unui formular la biroul de vanzari prin care Participantul la Campanie ofera datele de contact ale persoanelor interesate (nume complet si numar de telefon) si declaratia ca a obtinut acordul acestora. De asemenea, Participantul se va asigura inainte ca persoana recomandata nu este deja in contact cu reprezentantii IMPACT pentru achizitia unei locuinte in ansamblul Boreal Plus.

Valoarea premiului este neta. Toate obligatiile fiscale (de plata si declarative) sunt suportate de organizator.

Apartamentele se achizitioneaza doar impreuna cu minimum un loc de parcare.

Contractul de rezervare/ promisiunea de vanzare/ sau contractul final de Vanzare – Cumparare incheiate in aceasta campanie nu se pot cesiona.

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In vederea participarii la campanie Impact Developer & Contractor va prelucra numele, prenumele persoanelor care recomanda si persoanelor recomandate identificati prin CNP, Serie si numar buletin, adresa, regimul matrimonial (daca este cazul)  si adresa de e-mail.

Temeiul prelucrarii acestor date este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR.

In cazul in care va fi necesara prelucrarea datelor cu caracter personal printr-un imputernicit, Impact Developer & Contractor va incheia cu acesta un contract in conformitate cu art. 28 din GDPR.

Impact va prelucra datele cu caracter personal si in scopul depunerii declaratiilor  la ANAF.

In cazul in care Organizatorul este obligat sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, acesta va prelucra datele cu caracter personal si in acest scop.

Tuturor Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal nr. 2016/679, dupa cum urmeaza:

–           dreptul de acces, in baza caruia Participantii pot solicita, gratuit, confirmarea daca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care ii privesc. De asemenea, Participantii pot solicita o copie a datelor pe care le prelucreaza Organizatorul. Cererile trebuie sa cuprinda informatii relevante pentru a putea identifica Participantii in baza de date.

–           dreptul la rectificare, pe care Participantii il pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informatiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanti. Participantii pot formula o astfel de cerere atunci cand observa ca datele acestora sunt incomplete sau inexacte;

–           dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat atunci cand se contesta exactitatea datelor, se considera ca prelucrarea este ilegala sau se opune stergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, Organizatorul va putea in continuare sa stocheze datele, efectuarea altor operatiuni de prelucrare fiind posibila doar cu consimtamantul Participantilor, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;

–           dreptul la portabilitate, pe care il pot exercita doar pentru cazurile in care prelucrarea are ca temei consimtamantul Participantului sau contractul si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca sunt indeplinite conditiile, acestia pot transmite o cerere de portare a datelor catre operatorul pe care si-l doresc;

–           dreptul de a se opune prelucrarii datelor in scop de marketing. Participantul poate sa isi exercite acest drept in orice moment, iar Organizatorul ii va garanta ca datele sale nu vor mai fi prelucrate in acest scop. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca pentru inregistrarea si solutionarea cererii sa fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) in care este posibil sa mai primiti informari de marketing;

–           dreptul la stergere, in baza caruia Organizatorul are obligatia sa stearga datele personale pe care le prelucreaza despre Participant. Acest drept nu este unul absolut, avand aplicabilitate doar in anumite situatii expres prevazute de lege. Atunci cand se formuleaza o cerere de stergere, Participantii sunt rugati sa aiba in vedere ca stergerea datelor poate fi un proces complex.

–           in cazul in care nu sunteti multumit de modul in care v-au fost solutionate cererile, va puteti adresa oricand Autoritatii de supraveghere pe www.dataprotection.ro.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Organizatorii se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Participantii sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizatori pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati.

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a Campaniei, fara o notificare prealabila.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda poate refuza acordarea premiului;

Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Organizatorii nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet, de furnizarea gresita a adresei de e-mail, de neacceptarea conditiilor de comunicare comerciala sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizatorii Campaniei si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Regulamentul Campaniei este afisat si disponibil pe site-ul https://boreal-plus.ro/blog/ pe toata perioada de desfasurare a promotiei.