Back to top

Regulament CAMPANIE VOUCHER CADOU MOBILARE – AVANTAJ HOME DECO pentru cumparatori Boreal Plus

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE

„VOUCHER CADOU”

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Willbrook Platinum & Convention Center, cladirea A, etajul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7228/2018, avand cod fiscal RO1553483 si cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni,  reprezentata prin Dl. Constantin Sebesanu, in calitate de Director General si Dl. Sorin Apostol, in calitate de Director Executiv, numita in prezentul regulament “Organizatorul”,

 

A decis sa organizeze o campanie incepand cu data de 09 aprilie 2022, pana la data de 31 mai 2022, prin care se acorda un voucher pentru achizitie mobilier, cu urmatoarele avantaje pentru clienti:

 • 2.000 de euro pentru Apartamente de tip studio si 2 camere: (cu  TVA inclus)
 • 3.000 de euro pentru Apartamente de 3 camere (cu TVA inclus)
 • 5.000 de euro pentru o casa de tip Venus sau Aurora (cu TVA inclus)

la semnarea unei rezervari sau a unei promisiuni bilaterale de vanzare – cumparare pentru orice tip de unitate locativa dintre cele mentionate, impreuna cu un loc de parcare in cadrul ansamblului Boreal Plus Constanta, pana la data de 31.05.2022. In cazul semnarii unei rezervari, vocherul se va aplica numai cu conditia semnarii unei promisiuni bilaterale de vanzare – cumparare pentru imobilul rezervat, in termen de maxim 45 de zile calendaristice de la data semnarii rezervarii

 

Voucherul se aplica pentru mobilarea locuintei cu piese de mobilier si accesorii de la unul dintre furnizorii colaboratori, agreati de Impact: Mobexpert, Design Concept si Primas/Noblesse, acestia avand urmatoarele date de identificare:

 

Mobexpert

S.C. M & D RETAIL PIPERA SRL ,cu sediul in Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza 21, sect. 2, inregistrata la Oficiul National la Registrului Comertului sub nr. J40/4300/2003, si avand cod

unic de inregistrare RO15327095, reprezentata prin Adelina Badea, in calitate de administrator.

 

Design Concept

SC DESIGN CONCEPT INTERIOARE SRL, cu sediul in Str. Pincota, nr. 7, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5518/2013, cod fiscal RO31570818, cont bancar RO40INGB0000999905069120, ING BANK BUCURESTI reprezentata prin Alexandra Patanghel, in calitate de administrator.

 

Primas/Noblesse,

SC NOBLESSE GROUP INTERNATIONAL SRL, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Sfintilor nr. 7, Sect. 2, Bucuresti, detinatoare a marcilor Noblesse Interiors si Studio Insign, cod fiscal RO14430091, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5397/2019, cont bancar RO52 UGBI 0000 1720 02083 RON, deschis la GARANTIBANK BANEASA, reprezentata prin Preda Loredana in calitate de administrator.

 

 

Valoarea voucherului va fi achitata de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA direct catre furnizorul de mobilier selectat de client,  dupa semnarea contractului final de Vanzare – Cumparare pentru o unitate locativa in Boreal Plus Constanta si dupa plasarea comenzii de mobilier catre furnizor.

Valoarea cumulta a voucherelor nu poate depasi 100.000 euro (TVA inclus).

 

Campania se desfasoara dupa urmatorul regulament:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizata de catre:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Willbrook Platinum & Convention Center, cladirea A, etajul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7228/2018, avand cod fiscal RO1553483 si cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni.

 

Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, afisat pe site-ul www.boreal-plus.ro/blog

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani sau orice persoana juridica care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele cerinte:

 • A primit voucherul Avantaj Home Deco in format fizic;
 • Incheie o rezervare sau o promisiune bilaterala de vanzare – cumparare pentru oricare dintre unitatile locative disponibile in Boreal Plus si pentru locul de parcare aferent fiecaruia, indiferent de modalitatea de plata (surse proprii sau credit bancar), pana la data de 31.05.2022. In cazul semnarii unei rezervari, vocherul se va aplica numai cu conditia semnarii unei promisiuni bilaterale de vanzare – cumparare pentru imobilul rezervat, in termen de maxim 45 de zile calendaristice de la data semnarii rezervarii;
 • Plaseaza o comanda de mobilier in maxim 60 de zile de la semnarea contractului final de de vanzare – cumparare.

 

Un participant se identifica prin nume, prenume si contractul incheiat in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice prin denumirea firmei, CUI, reprezentant legal si contractul incheiat.

Fiecare participant poate alege orice tip de unitate locativa, in functie de disponibilitatile de la data semnarii contractului de promisiunii bilaterale de vanzare – cumparare. Lista cu imobilele participante la promotie este disponibila in cadrul biroului de vanzari Boreal , Str. Brest, Nr.2, Vila AA06, Constanta, Jud. Constanta, si pe pe site-ul https://boreal-plus.ro/, impreuna cu intregul regulament.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 09.04.2022 – 31.05.2022, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania va fi comunicata public in cadrul evenimentului Open House pentru Clienti Impact-Boreal, care va avea loc pe data de 09 aprilie 2022.

Campania este organizata si se desfasoara la biroul de vanzari al proiectului Boreal Plus Constanta, din Strada Brest, Nr. 2, Vila AA06, Constanta 900002

 

SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI SI VALOAREA VOUCHERULUI

Impact Developer & Contractor le ofera participantilor la evenimentul evenimentul Open House pentru Clienti Impact-Boreal care va avea loc in data de 09 aprilie 2022 la Constanta un voucher cu valorile mentionate in pag. 1 a prezentului regulament, care vor fi achitate de catre IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA direct catre furnizorul de mobilier selectat de client, din lista de furnizori/ parteneri selectati.

 

Astfel, voucherul pentru achizitie mobilier, are urmatoarele avantaje pentru clienti, la decorarea si mobilarea imobilului din Boreal Plus, de la unul dintre furnizorii parteneri Impact:

 • 2.000 de euro pentru Apartamente de tip studio si 2 camere: (cu  TVA inclus)
 • 3.000 de euro Pentru Apartamente de 3 camere (cu TVA inclus)
 • 5.000 de euro pentru o casa de tip Venus sau Aurora (cu TVA inclus)

 

Voucherul se identifica prin cod. Voucherul poate fi folosit numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele trei conditii:

 • Detinerea voucher-ului fizic;
 • semnarea unei rezervari sau a unei promisiuni bilaterale de vanzare – cumparare pentru orice tip de unitate locativa dintre cele mentionate, impreuna cu un loc de parcare in cadrul ansamblului Boreal Plus Constanta, pana la data de 31.05.2022. In cazul semnarii unei rezervari, vocherul se va aplica numai cu conditia semnarii unei promisiuni bilaterale de vanzare – cumparare pentru imobilul rezervat, in termen de maxim 45 de zile calendaristice de la data semnarii rezervarii;
 • Plaseaza o comanda de mobilier in maxim 60 de zile de la semnarea contractului final de de vanzare – cumparare.

 

Imobilele se achizitioneaza doar impreuna cu minimum un loc de parcare.

Contractul de rezervare/ promisiunea de vanzare/ sau contractul final de vanzare – cumparare incheiate in aceasta campanie nu se pot cesiona.

Voucherul cadou va putea fi folosit la semnarea unei rezervari sau a unui contract de promisiune bilaterala de vanzare- cumparare pentru un imobil dintre cele disponibile conform prezentului regulament, in limita stocului disponibil. Pentru plasarea comenzii de mobilier, voucherul va fi anexat la  atat la contractul de promisiune bilaterala de vanzare- cumparare, cat si la contractul de vanzare-cumparare.

Voucherul va putea fi utilizat pana la data de 31.05.2022, ora 18:00. Dupa aceasta data, voucherul isi pierde valabilitatea.

Voucherul este transmisibil si poate fi folosit o singura data, pentru un singur imobil.

Nu se pot cumula mai multe vouchere pentru achizitionarea unui singur imobil.

Voucherul nu poate fi preschimbat in bani. La utilizarea voucherului nu se acorda rest.

Voucherul cadou, cu sumele mentionate, nu se poate cumula cu nicio alta reducere sau campanie promotionala desfasurata in paralel de catre Organizator.

Falsificarea si utilizarea frauduloasa a voucherului se pedepseste conform legii.

 

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In vederea participarii la campanie Impact Developer & Contractor va prelucra numele, prenumele promitentilor cumparatori identificati prin CNP, Serie si numar buletin, adresa, regimul matrimonial (daca este cazul)  si adresa de e-mail.

Temeiul prelucrarii acestor date este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR.

In cazul in care va fi necesara prelucrarea datelor cu caracter personal printr-un imputernicit, Impact Developer & Contractor va incheia cu acesta un contract in conformitate cu art. 28 din GDPR.

In cazul in care Organizatorul este obligat sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, acesta va prelucra datele cu caracter personal si in acest scop.

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal nr. 2016/679, dupa cum urmeaza:

–           dreptul de acces, in baza caruia participantii pot solicita, gratuit, confirmarea daca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care ii privesc. De asemenea, Participantii pot solicita o copie a datelor pe care le prelucreaza Organizatorul. Cererile trebuie sa cuprinda informatii relevante pentru a putea identifica participantii in baza de date.

–           dreptul la rectificare, pe care participantii il pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informatiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanti. Participantii pot formula o astfel de cerere atunci cand observa ca datele acestora sunt incomplete sau inexacte;

–           dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat atunci cand se contesta exactitatea datelor, se considera ca prelucrarea este ilegala sau se opune stergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, Organizatorul va putea in continuare sa stocheze datele, efectuarea altor operatiuni de prelucrare fiind posibila doar cu consimtamantul participantilor, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;

–           dreptul la portabilitate, pe care il pot exercita doar pentru cazurile in care prelucrarea are ca temei consimtamantul participantului sau contractul si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca sunt indeplinite conditiile, acestia pot transmite o cerere de portare a datelor catre operatorul pe care si-l doresc;

–           dreptul de a se opune prelucrarii datelor in scop de marketing. Participantul poate sa isi exercite acest drept in orice moment, iar Organizatorul ii va garanta ca datele sale nu vor mai fi prelucrate in acest scop. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca pentru inregistrarea si solutionarea cererii sa fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) in care este posibil sa mai primiti informari de marketing;

–           dreptul la stergere, in baza caruia Organizatorul are obligatia sa stearga datele personale pe care le prelucreaza despre participant. Acest drept nu este unul absolut, avand aplicabilitate doar in anumite situatii expres prevazute de lege. Atunci cand se formuleaza o cerere de stergere, Participantii sunt rugati sa aiba in vedere ca stergerea datelor poate fi un proces complex.

–           in cazul in care nu sunteti multumit de modul in care v-au fost solutionate cererile, va puteti adresa oricand Autoritatii de supraveghere pe www.dataprotection.ro.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Organizatorii se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Participantii sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizatori pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati.

 

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.

Organizatorii nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la acceptarea de vouchere falsificate sau deteriorate;

Organizatorii isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda poate refuza utilizarea voucherului;

Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Organizatorii nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet, de furnizarea gresita a adresei de e-mail, de neacceptarea conditiilor de comunicare comerciala sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizatorii campaniei si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Regulamentul campaniei este afisat si disponibil pe site-ul www.boreal-plus.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiei.