Back to top

Notă Informare Abonare Newsletter Gestionare Abonamente

Impact Developer&Contractor SA, cu sediul în Loc. Bucuresti, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etaj 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 172 – 176, sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului cu J40/7228/2018, cod fiscal RO 1553483 și Bergamot Developments S.R.L, cu sediul în București, Șos. București-Ploiești, 172-176, Willbrook Platinium & Convention Center, Clădirea A, etaj 1, birou nr. 1, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6057/2017, cod fiscal RO 37471856, în calitate de operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul abonării la comunicările comerciale doresc să vă aducă la cunoștință modul în care sunt prelucrate aceste date.

În cazul în care pentru scopul abonării la comunicările comerciale vor fi implicați alți operatori, respectiv alte societăți afiliate ale celor doi operatori menționați, prezenta notă de informare va fi modificată și amendată în mod corespunzător.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră are scopul de a permite gestionarea abonamentelor la comunicările comerciale și ne permite să: vă transmitem comunicările comerciale cu luarea în considerare a intereselor pe care le-ați marcat la momentul abonării; să vă transmitem comunicări privind noutățile, evenimentele/concursurile și promoțiile organizate de către operatori, să efectuăm analize statistice cu privire la performanța acestui serviciu, dar fără a ne limita la acestea.

În cazul în care la momentul abonării folosind tabletele disponibile în birourile de vânzare sau la târgurile de profil, ați completat și numărul de telefon trebuie să știți că vă vom putea transmite mesaje comerciale în scopurile menționate mai sus sau vă vom putea contacta telefonic.

În cazul în care abonarea la comunicările comerciale s-a realizat prin orice alt mijloc decât acela al folosirii tabletei, vom utiliza drept canal de comunicare exclusiv adresa de email furnizată la momentul abonării prin bifarea corespunzătoare a căsuței privind abonarea. În acest condiții, prin utilizarea unui API se vor transmite în platforma de gestionare a consimțămintelor numai informații referitoare la: nume, prenume, adresa de email, sursa  și data și ora abonării.

Abonarea la comunicările de marketing se face în doi pași (double opt in). Pentru asigurarea exactității datelor cu caracter personal colectate, după completarea formularului și înscrierea dumneavoastră la newsletter-ul nostru, vă vom transmite un email care va conține un link de confirmare a adresei de email, care va avea o valabilitate de 48 de ore. Dacă după expirarea termenului de 48 de ore, nu ați procedat la confirmarea adresei de email, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate prin completarea formularului vor fi șterse din baza noastră de date.

Temeiul prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră în scopurile de mai sus în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR – respectiv consimțământul expres manifestat de către dumneavoastră prin parcurgerea procesului de abonare, respectiv furnizarea datelor în cadrul formularului de abonare și confirmarea acestor date prin accesarea link-ului de validare.

Tipuri de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării

– Obligatorii: nume, prenume, adresa de e-mail;

– Opțional: numărul de telefon

– Observate: data și ora abonării, adresa IP, sursa de pe care s-a realizat abonarea.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră având ca sursă website-urile operate de ceilalți operatori din grupul Impact, aceasta se va face în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR –  interesul legitim al operatorilor, care fac parte din același grup economic cu privire la centralizarea consimțămintelor privind comunicările comerciale și gestionarea acestora într-o bază de date unitară, cu măsuri de securitate adecvate.

Nefurnizarea datelor cu caracter obligatoriu va conduce la imposibilitatea folosirii serviciului.

Sursa datelor

Datele dumneavoastră privind abonarea la newsletter  (respectiv numele, prenumele, data și ora abonării și adresa de email) vor putea avea ca sursă formularele de pe website-urile impactsa.rogreenfieldresidence.roluxuria-residence.roboreal-plus.ro prin intermediul cărora v-ați manifestat în mod expres dorința de a vă abona la comunicările comerciale fie prin completarea datelor în formularul pentru abonarea la newsletter, fie prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul privind solicitarea de ofertă, fie prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact.

De asemenea, datele dumneavoastră (nume, prenume, adresă de email, data și ora abonării) pot avea ca sursă programul Impact Genius la care dumneavoastră v-ați înscris.

Nu în ultimul rând, sursa datelor poate fi reprezentată de completarea de către dumneavoastră pe tabletele disponibile la târgurile de profil sau în birourile de vânzări a datelor necesare pentru abonarea la comunicările de marketing.

Categorii de persoane vizate

Persoanele fizice care se prezintă în birourile de vânzări din oricare dintre complexele rezidențiale, cele care se abonează la aceste comunicări în contextul participării la târgurile imobiliare la care operatorii sunt prezenți, sau cele care bifează căsuța corespunzătoare abonării la comunicările comerciale pe website-urile operate de către acești operatori.

Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră nu fac obiectul transferului în afara României.

În situația în care decidem să folosim un împuternicit pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile expuse mai sus, vom face acest lucru doar cu încheierea prealabilă a unui contract de persoană împuternicită în temeiul art. 28 din GDPR și cu asigurarea transferului responsabilității în sarcina acestuia.

Durata de stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate până la exercitarea dreptului de ștergere. În cazul în care exercitați numai un drept de opoziție în ceea ce privește comunicările comerciale, acestea nu vor fi șterse, ci numai marcate în mod corespunzător, astfel încât pe viitor să nu mai primiți astfel de comunicări. Cu titlu general, datele dumneavoastră vor fi stocate termen de 3 ani de la obținerea consimțământului sau de la ultima interacțiune cu dumneavoastră.

Adresele de email și datele cu caracter personal furnizate, dar care nu au fost confirmate în termen de 48 de ore de la primirea link-ului de confirmare vor fi șterse de îndată, în mod automat.

Măsuri privind securitatea datelor cu caracter personal

În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate prin intermediul fiecăruia dintre website-urile operatorilor, acestea sunt transmise prin intermediul unui API către baza de date care gestionează consimțămintele.

În ceea ce privește măsurile de securitate aplicabile accesului la baza de date, s-a avut în vedere principiul accesului necesar și suficient în raport de atribuțiile de serviciu ale utilizatorilor, după cum s-au avut în vedere și regulile interne privind parolele asociate conturilor de utilizatori.

În vederea asigurării respectării principiului exactității datelor, utilizarea adresei de email drept canal de comunicare va demara numai după parcurgerea de către dumneavoastră a procesului de confirmare a adresei de email.

Exercitarea drepturilor

În conformitate cu dispozițiile art. 15 – 22 din GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679), dispuneți de următoarele drepturi pe care le veți putea exercita prin formularea unei cereri la adresa dpo@impactsa.ro.

  • Dreptul de retragere a consimțământului – care nu aduce atingere prelucrării efectuate în perioada de valabilitate acestui consimțământ și care poate fi exercitat oricând prin apăsarea link-ului de unsubscribe disponibil în fiecare comunicare comercială transmisă sau prin formularea unei cereri de retragere a consimțământului. Acest drept poate fi exercitat cu privire la oricare dintre canalele de comunicare.
  • Dreptul de a fi informat se referă la obligația operatorilor de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrarea datelor, în ceea ce privește modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar daca da, vă oferim accesul la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate. Aveți, de asemenea, dreptul de a obține o copie a datelor pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește;
  • Dreptul la portabilitate se refera la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum și transmiterea acestor date altui operator, cu respectarea anumitor condiții prevăzute de dispozițiile Regulamentului;
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.
  • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
  • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă ca aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegala dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care am soluționat o cerere privind exercitarea unui drept, aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.